Les Mei tai

Petit Lou - wrap tai lennylamb
lennylamb
wrap tai

Tarif : 10e / semaines
Tarif Atelier : 5e / semaines
Caution : 60e

Petit Lou - Flytai fidella
fidella
fly tai

Baby size
Tarif : 10e / semaines
Tarif Atelier : 5e / semaines
Caution : 129e

Petit Lou - mei tai conversion d'écharpe maison 235
Maison 235
 

Toddler
Croisé coton
Tarif : 10e / semaines
Tarif Atelier : 5e / semaines
Caution : 180e